3 кл. Беларуская літаратура
Рэкамендаваны пералік твораў
па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)»
для 3 класа  ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі
з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання
(2017/2018 вуч. год)

 Інфармацыя з сайта «Нацыянальны адукацыйны партал РБ»

 
1. Прыгожая птушка пер’ем, а чалавек вучэннем
Для чытання і вывучэння ў класе
Н. Галіноўская. «Дзень добры, школа!»;
Н. Гілевіч. «Калі ранец лёгкі i калі цяжкі?»;
М. Дукса. «Ці так чытала?»;
Прыказкі пра адносіны да вучэння;
В. Хомчанка. «Крыўда».
   
Для пазакласнага чытання
«Алё, Але»,
«Урок»;
Я. Колас. Я. Купала.  
   
   
2. Увосень і верабей багаты
Для чытання і вывучэння ў класе
П. Броўка.
С. Грахоўскі. «Восень»;
Р. Ігнаценка. «Лістападнік»;
Я. Колас. «Ясныя дні восені»;
Я. Купала. «Лістапад»;
С. Шушкевіч. «Гусанькі»;
Восеньскія песні;
Народныя загадкі пра восеньскія з’явы прыроды.
   
Для пазакласнага чытання
І. Багдановіч.
«Восень у лесе»;
Купальскія песні;
   
   
3. Чалавек без радзімы, што салавей без песні
Для чытання і вывучэння ў класе
У. Мяжэвіч. «Цяцерка»;
М. Мятліцкі. «На мове роднай»;
П. Панчанка. «Песня пра Мінск»;
А. Русак. «Мой край»;
У. Ягоўдзік. «Бусел»;
Прыказкі пра адносіны да Радзімы.
   
Для пазакласнага чытання
   
   
4. Добры чалавек і жывёлу шкадуе
Для чытання і вывучэння ў класе
Н. Галіноўская. «Сябры прыроды»;
А. Дзеружынскі. «Добрае сэрца»;
Я. Колас. «Ластаўкі»;
А. Якімовіч. «Ножык»;

Народныя загадкі пра жывёл.

   
Для пазакласнага чытання
                    Казка сёмая. «Пацерка».
   
   
5. Зімовы дзянёк, што камароў насок
Для чытання і вывучэння ў класе
В. Жуковіч. «Цудоўныя святы»;
Я. Колас. «Зіма» (Надышлі марозы…);
М. Маляўка. «Белыя ключы»;
В. Хомчанка. «Елка з белымі кветкамі»;
Калядныя песні;
Народныя прыкметы пра зіму.
   
Для пазакласнага чытання
Масленічныя песні;
 
6. Як ты да людзей, так і людзі да цябе
Для чытання і вывучэння ў класе
Л. Арабей. «Добрая фея»;
У. Караткевіч. «Жабкі і чарапаха»;
Н. Мацяш. «Залатое сэрца»;
П. Прануза. «Сёння ў Толі выхадны»;
М. Янчанка. «А таму!»;
Прыказкі пра адносіны да людзей.
   
Для пазакласнага чытання
   
   
7. Добрае дзіця бацькоў думкі згадвае
Для чытання і вывучэння ў класе
Беларуская народная казка «Зайздросны дзядзька»;
Беларуская народная казка «Недалікатны сын»;
А. Вольскі. «Хачу служыць»;
І. Муравейка. «Лыжкай па лбе»;
І. Шамякін. «Пастух»;

Калыханкі, забаўлянкі, пацешкі, прыказкі пра ўзаемаадносіны ў сям’і.

   
Для пазакласнага чытання
Народныя забаўлянкі і лічылкі;
   
8. Вясенні дзень год корміць
Для чытання і вывучэння ў класе
У. Карызна. «Лісце прыляцела»;
Я. Колас. «Вясна» (1 частка);
М. Мятліцкі. «Пытанні»;
А. Русак. «Мама»;
Фальклорныя творы: вясновыя песні.
   
Для пазакласнага чытання
А. Бялевіч.
З. Верас.
В. Вітка.
А. Вольскі.
Я. Галубовіч.
М. Даніленка.
В. Жуковіч.
К. Каліна.
А. Клышка.
Я. Колас.
Я. Купала.
М. Маляўка.
І. Муравейка.
«Страшны звер»;
П. Прануза.
Ю. Свірка.
М. Танк.
М. Хведаровіч.
К. Цвірка.
Цётка.
У. Ягоўдзік.
   
   
9. Хто хоча шчасліва жыць,
той працу павінен любіць
Для чытання і вывучэння ў класе
Беларуская народная казка «Лёгкі хлеб»;
М. Даніленка. «Маленькі фермер»;
У. Ліпскі. «Медсястра»;
З. Марозаў. «Тата ў Ромы — аграном»;
І. Муравейка. «Паўлік-будаўнік»;
Прыказкі пра адносіны да працы.
   
Для пазакласнага чытання
   
10. Мірна жыць — шчаслівым быць
Для чытання і вывучэння ў класе
М. Даніленка. «Ордэн»;
А. Махнач. «Юныя абаронцы»;
І. Муравейка. «На вайне і не такое бывае» («Подзвіг ката Марціна»);
М. Пазнякоў. «Помнік герою»;
Б. Сачанка. «Хлеб»;
   
Для пазакласнага чытання
Э. Агняцвет. «Мой горад Мінск у час ваенны»;
М. Гіль. «Партызанскі фотаздымак»;
Л. Дайнека. «Прынясіце кветкі салдатам»;
А. Дзеружынскі. «Крынічка партызанская»;
А. Дудараў. «Буслы»;
В. Жуковіч. «Бусел над Хатынню»;
М. Маляўка. «Дзякуй за мір, перамога!»;
І. Муравейка. «На вайне і не такое бывае» («Адважны»);
І. Стадольнік. «Боты».
   
   
11. Хто спортам займаецца, той сілы набіраецца
Для чытання і вывучэння ў класе
М. Маляўка.
Н. Гілевіч.
В. Шымук.

Яндекс.Метрика