2 кл. Чтение на лето
Спіс твораў, рэкамендаваных для чытання летам
II клас
 


                                                                                                                                                                                                                          
Беларуская літаратура
 
 
 
 
1.
2.
3.
4.
«Чытанка-маляванка»;
Змест кнігі:
      КАЗКІ ДЗЕДА ВАСІЛЯ
       
      Ладачкі-ладкі
      Ай і Ой
      Бабіны госці
      Дарожка
      Мама мыла раму
      За дзве місы
      Коця і Каця
      Млын
      Сарочыны блінцы
      Калыханка
      Іванка
       
      Пацешкі
      Мастак
      Барабанка
      Пажар
      Бабры
      Піла
      Тачыльшчык
      Падабед
      Гасцінцы
      Ад самага ранку
      Цяляткам
      От я даў
      Бычок
      Забіякі
      Дожджык з сонцам
      Песта
      Прастакваша
      Чутка
      Блёкат
      Благата
      Пан
      Музыкі
      Тук
      Абыяк
      Пажаданне
      Тыдзень
      Месяцы
      У абутковым магазіне
      Пальцы
      Партрэт
       
      Скорагаворкі
      Рак
      Крот
      Шпачок
      Пасярод двара
      Скача грак
      Кобра
      Добры госць
      Ці лілі
      Лежань, седзень
      Воўк
      Сорак сарок
      Тарарам
      Дудар дудару
      Капялюш
      Капыльская горка
       
      Лічылкі
      Раз, два, тры, чатыры...
      Булава
      Малыя аленікі
      Палачка-стукалачка
      Попел, попел...
      Валакуча
      Нуль
      Нуль Буль-Буль
       
      Гульні
      Праводзіны снежнай бабы
      Класы
      Леў
      Ірыс і барбарыс
      Кажух
      Куды едзеш, хлапчына?
      Казёл
    Козачка
      Сава і сава
      Васілёў кісель
      Ліса і лісічкі
      Карусель
      Знаходка
      Мышка
       
      Казкі
    Дударык
    Генерал Верабей
    Казка без канца
    Кашчэевы харчы
    Ёжка
    Хто памагае сонцу
    Лідачка і хмара
    Казка пра зязюлю
    Казкі і краскі
       
      Загадкі
     
      Задачкі
       
      Госці
      Прыляцелі госці
      Аляпка
      Крыжадзюб
      Гіль
      Амялушка
      Шчыгол
      Дзятлік
      Жаўна
      Пліска
      Бусел
      Чыж
      Слаўка
      Перамешка
      Сыч і сава
      Стрыж
      Драч
      Верабей
      Чачотка
      Перапёлка
      Шпак
      Ястраб
      Галка
      Хто гэтак спявае
      Лебедзі
      Салавей
      Сініца
      Пеначка
      Гарыхвостка
      Дрозд
      Зязюля
      Фазан
       
      Птушыная школа
      Званок
      Удод
      Сойка
      Цяцёрка
      Сарока
      Круцігалоўка
      Сіваваронка
      Крапіўнік
      Івалга
      ППШ
       
      Азбука Васі Вясёлкіна
       
      Добры знак
    Вартавы часу
    Вясна
    Сонейку
    Два браты і сонца
    Добры знак
    Дожджык
    Вясёлка на вадапоі
    Майская госця
    Дзе хаваецца вайна
    Лось у гаросе
    Нулевікі
    Доктар Нос
    Агледзіны восені
    Сяброўкі
    Лістапад
    Развітанне з «Букваром»
    Белы бычок
    Пра вяровачку
       
5.
6.
«Казкі дзеда Яраслава»;
Змест кнігі:
      Боця і Чапа
      І заяц стаў зайцам...
      Птушыны інтэрнат
      Свінтушок
      Казка пра Ваўка
      Хатнічок
      Пушысты Хвасточак
      Прыгоды Бульбінкі
      Зязюльчына служба
      Адкуль на небе зоркі
       
      Лесавічок (Казкі Лесавічка)
      Казка першая. Кропелька
      Казка другая. Як рабілі вясёлку
      Казка трэцяя. Кемлівы Шыцік
      Казка чацвёртая. Чаму жабкі плавак не маюць                   
      Казка пятая. Шалястунчыкі
      Казка шостая. Белая Варона
      Казка сёмая. Пацерка
      Казка восьмая. Чэмпіёны
      Казка дзевятая. Добры Жыцень
      Казка дзесятая. Мусяняты
      Казка адзінаццатая. Сараканожка
      Казка дванаццатая. Каты юшку варылі...
      Казка трынаццатая. Ластаўчыны дзеткі
      Казка чатырнаццатая. Рохля 
       
      Коткавы казкі
      Козлік-цымбаліст
      Перапёлачка
      Мурашык
      Памагатыя
      Боця-бацянок
       
7. М. Пазнякоў. «Ехаў поўны воз дзівос»: Вершы, лічылкі, загадкі; 
      Змест кнігі:
      У родным краі (вершы)
      Скарына
      Малюнак
      Я прыеду
      Матчына любоў
      Помнік герою
      Матуля
      Дамок для Рэкса
      Казкі
      У выхадны
      Мой буслік
      Радзіма
      У заапарку
      Паўлін
      Насарог
      Вярблюд
      Бягун
      Хітры ткач
      Галка і галчаняты
      Ліса і курачка
      Лянівы ёрш
      Зязюля
      Жарабя
      Хваравіты Янот
      У магазіне
      Дазор
      Грэх
      Тырады
      Пра пакосы і пра косы
      Выхвалякі
      Хто што або дзе і чым запраўляе
      Пра імёны
      Кот і мышка
      Мароз
      Снегавік
      Завіруха
      Прадвесне
      Красавіцкі дзень
      Што здарылася?
      Ландыш
      Пасадзілі сад
      Шкадлівая Мурка
      Родны кут
      Ірынка
      Пліска
      Шыпшына
      Бяроза
      Травы
      Колькі кветак?
      Града
      У вёсцы
      Сенакосная пара
      Сна з маленства
      Лепшы грыбнік
      Адкрыццё
      Кліча сад
      Запрашаю
      Лясная працаўніца
      Журавы
      Птушынае свята
     
      Куранят вядзе авечка (смяшынкі, лічылкі, небыліцы)
      Жэня і кішэня
      Востры язык
      Што на носе?
      Што гарыць?
      Ці знойдзе?
      Перастрахаваўся
      Ля карты
      Прычына
      Страшны дзённік
      Ведае кот
      Каб не пастарэць
      Вясновы дзень
      У грыбах
      Шчодры пеўнік
      Лісіны грабянёк
      Працалюбы
      Канцэрт
      Куранят вядзе авечка
      Бывае ж такое!
      Перапалох
     
      Барбарыс для Барыса (скорагаворкі)
     
      Ехаў поўны воз дзівос (загадкі)
      Загадкі
      Шарады
      Метаграмы
      Анаграмы
      Загадкі на амонімы
      Загадкі на антонімы
8. М. Пазнякоў. «Загадкі з поля і градкі»;  
9. У. Паўлаў. «Колькі гусей убачыў Яўсей?»; Змест кнігі:
      Топанкі (верш)
      Бывае! (верш)
      Спрытны смоўж (верш)
      Во які вялікі! (верш)
      Колькі гусей убачыў Яўсей? (верш)
      Брат у армію ідзе (верш)
      Нехаць (верш)
      Куды падзеўся дождж і гром? (верш)
      Перад вясной (верш)
      У леснічоўцы ў лівень (верш)
      Загадкі
      Сінічка (вершаваная казка)
      Вада ў ступе (вершаваная казка)
      Пра Янку, Ганку і казак вязанку (Паэма-казка)
10. В. Гардзей. «Зай, які лічыў варон»; Змест кнігі:
      Жабіны канцэрты (верш)
      Малочны туман (верш)
      Яшчарка (верш)
      Лясные парасяты (верш)
      Пралескі (верш)
      Мудры воран (верш)
      Жураўліны «будзільнік» (верш)
      Палёт шчупака (верш)
      Змяя і вожык (верш)
      Сокал (верш)
      Хітры ліс (верш)
      Ласі (верш)
      Бусел і каня (верш)
      Крыўда асаедаў (верш)
      Пугач (верш)
      Сараканожка (верш)
      Шура і куры (верш)
      Анюціны кветкі (верш)
      Гусачок (верш)
      Леў (верш)
      Зайчыкавы ноты (верш)
      У лясным магазіне (верш)
      Хворы коцік (верш)
      Каза (верш)
      Зай, які лічыў варон (верш)
      Мурашыныя кароўкі (верш)
      Кажан (верш)
      Глушцовыя прысмакі (верш)
      У гасцях (верш)
      Цярплівы певень (верш)
      Чарапаха (верш)
      Сарочына багацце (верш)
      Вепр у цырульні (верш)
      Бярозкі (верш)
      Вераб'і (верш)
      Карысныя выкапні (верш)
      Зарніцы (верш)
      Спёка (верш)
      Курыца (верш)
      Упартыя яршы (верш)
      Акварыум (верш)
      Кукуруза (верш)
      Акунь (верш)
      Ветлівыя суседзі (верш)
      Канец лета (верш)
      Вавёрчыны зубкі (верш)
      Працавіты вожык (верш)
      Трутні (верш)
      Перадзім'е (верш)
      Даўгавухі зайчык (верш)
      Коцік і клубочак (верш)
      Сева і дрэва (верш)
      Добры снегавік (верш)
      Амяла і амялушкі (верш)
      У зімовым лесе (верш)
11. М. Багдановіч. «Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык»;
12. Л. Прокша. «Прыгоды хлопчыка Бульбінкі»;  
13. У. Ліпскі. «Наша Маша»;  
14. Часопіс «Вясёлка».
       
    Русская литература
1. Русские народные сказки:
«Кот, петух и лиса»,
«Мужик и медведь»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«Кузьма Скоробогатый»,
«Снегурочка»,
«У страха глаза велики»,
«Мороз, ветер и солнце»,
«Морозко»,
«Волшебное кольцо»;    
2. А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»;  
3. Ш. Перро. «Кот в сапогах»,  
  «Спящая красавица»;  
4. Л. Толстой. «Рассказы для детей»;  
5. А. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»;
6. А. Барто. «Стихи»;  
7. Б. Заходер. «Стихи и сказки»;  
8. С. Козлов. «Львёнок и Черепаха»;  
9. С. Маршак. «Вот какой рассеянный»,  
  «Мастер-ломастер»,  
  «Мастерская в кармане»  
  и др. стихи;  
10. С. Михалков. «Дядя Стёпа – ветеран»,  
  «Три поросёнка»,  
  «Сами виноваты»;  
11. Н. Носов. «Мишкина каша»,  
  «Заплатка»,  
  «Фантазеры»,  
  «Живая шляпа»;  
12. В. Сутеев. «Сказки»;  
13. Э. Успенский. «Про Веру и Анфису»,  
  «Дядя Фёдор, пёс и кот»;  
14. К. Чуковский. Сказки,  
  Стихи;  
15. Э. Шим. «Лесные сказки».  
  «Приключения зайца»;  
16. В. Бианки. «Хвосты»;  
 

«Приключения муравьишки».

 

Яндекс.Метрика